Verificarea igieno-tehnică a sălilor de operații


⇒ incl. camerele aseptice aferente, săli de intervenție și reanimare (camere de izolare) ect.
DIN 1946 Partea 4 (la instalații mai vechi conform 1999, la instalații mai noi conform 2008)

Măsurători de tehnica aerului (verificare tehnică și fizică)

  • Stabilirea temperaturii și umidității aerului din încăperi
  • Stabilirea vitezei aerului / a debitului volumetric al aerului pentru calcularea ratei de schimb a aerului
  • Presiuni diferențiale la filtrele terminale de aerosoli pentru stabilirea gradului de poluare pentru următoarele măsurători
  • Verificarea nivelului presiunii (stabilirea direcției de curgere cu ajutorul probei cu fum)
  • Măsurarea nivelului de zgomot
  • Vizualizarea direcției de curgere

Verificarea particulară și microbiologică

  • Test de integritate a filtrelor conform DIN EN ISO 14644 Partea 3 sau test de scanare a filtrelor conform 1946-4 (la instalații mai vechi, atunci când nu este posibil testul de integritate a filtrelor)
  • Măsurarea timpului de recuperare/Test Recovery conform DIN EN ISO 14644-3
  • La instalații mai vechi (până în 2008) filtrele terminale de aerosoli sunt supuse unei verificări microbiologice sub forma unei eșantionări a aerului

În raportul de verificare primiți o listă detaliată a tuturor valorilor măsurate și evaluarea acestora conform prevederilor și reglementărilor legale.