1. Domeniu de aplicare
Orice utilizare a acestei pagini web furnizate de GKH Medical SRL, este subiect al acestor Termeni de utilizare. Aceşti Termeni de utilizare pot fi modificaţi sau înlocuiţi de alţi termeni şi condiţii. Prin logare, sau dacă logarea nu este solicitată prin accesarea sau utilizarea site-ului www.gkh-medical.ro, aceşti Termeni de utilizare sunt acceptaţi în versiunea lor valabilă în acel moment. Prevederile acestor Termeni de utilizare vor fi considerate cerinţe minime şi se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare. Site-ul www.gkh-medical.ro si toate informatiile continute sint proprietatea GKH Medical SRL si nu pot fi valorificate, copiate sau reproduse in nici un fel, pe nici un suport fara acordul prealabil scris al GKH Medical SRL. Site-ul www.gkh-medical.ro incluzind nelimitativ textele, imaginile, reprezentarile video sau audio continute de acesta, sunt protejate de prevederile legislatiei in vigoare privind drepturile de proprietate intelectuala. GKH Medical SRL nu va fi in nici o imprejurare raspunzator pentru vreo daună.

2. Servicii
2.1 Acest site www.gkh-medical.ro conţine informaţii şi software specific, precum şi documentaţiile respective, dacă este cazul, pentru a fi vizionate sau descărcate.
2.2 GKH Medical SRL poate întrerupe oricând, parţial sau în totalitate, funcţionarea site-ului. Datorită naturii sistemelor de internet şi de calculator, GKH Medical SRL nu poate accepta nici o răspundere pentru disponibilitatea continuă a site-ului.

3. Înregistrare
3.1 La înregistrare, utilizatorul trebuie să dea informaţii corecte, pe care să le actualizeze pe măsură ce acestea se modifică fără întârziere. Utilizatorul se va asigura ca adresa de e-mail furnizată către GKH Medical SRL să fie valabilă permanent şi va furniza şi o adresă la care să poată fi contactat.
3.2 In momentil înregistrarii utilizatorul va introduce un cod de autentificare CAPTCHA.
3.3 Utilizatorul se va asigura ca datele de utilizator să nu fie accesibile terţilor şi răspunde pentru toate tranzacţiile şi alte activităţi efectuate în baza datelor sale de utilizator. La finalul fiecărei sesiuni online, utilizatorul se va deconecta de la zonele protejate de parole. Dacă utilizatorul află că terţe persoane abuzează de datele sale de utilizator, utilizatorul trebuie să comunice imediat în scris către GKH Medical SRL acest lucru, sau, dacă este cazul, prin e-mail.

4. Drepturi de utilizare a informaţiilor, a software-ului şi a documentaţiilor
4.1 Utilizarea oricăror informaţii, software şi documentaţii puse la dispoziţie pe sau prin acest site este subiectul acestor Termeni de utilizare sau, în cazul actualizării informaţiilor, software-ului sau documentaţiilor, subiect al condiţiilor de licenţă aplicabile, stabilite în prealabil cu GKH Medical SRL. Condiţiile de licenţă stabilite separat vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare.
4.2 GKH Medical SRL acordă utilizatorului posibilitatea neexclusivă şi netransferabilă, ce nu poate fi sublicenţiată, de a utiliza informaţiile, software-ul şi documentaţiile puse la dispoziţia utilizatorului pe sau prin site-ul www.gkh-medical.ro, în cuantumul stabilit, sau în cazul în care nu există un astfel de acord, în cuantumul stabilit de GKH Medical SRL.
4.3 Informaţiile, software-ul şi documentaţiile nu pot fi distribuite niciodată de către utilizator vreunei terţe părţi şi nici nu pot fi închiriate sau făcute accesibile în vreun alt mod.
4.4 Informaţiile, software-ul şi documentaţiile sunt protejate prin legile drepturilor de autor precum şi prin tratate internaţionale, prin alte legi şi convenţii referitoare la proprietatea intelectuală.

5. Proprietate intelectuală
5.1 În ciuda prevederilor particulare de la § 4 al acestor Termeni de utilizare, informaţiile, numele de mărci şi alte specificaţii de pe site nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, suplimentate sau utilizate în vreun alt fel, făr permisiunea scrisă prealabilă din partea GKH Medical SRL.
5.2 Exceptând drepturile de utilizare şi alte drepturi acordate în mod expres aici, utilizatorului nu îi sunt acordate alte drepturi, şi nici nu va exista vreo altă obligaţie referitoare la acordarea de alte drepturi. Oricare şi toate drepturile de patent precum şi licenţele sunt excluse în mod expres.

6. Datoriile utilizatorului
6.1 La accesarea sau utilizarea site-ului www.gkh-medical.ro, utilizatorul· nu va aduce prejudicii altor persoane, în special minorilor, şi nici drepturilor personal ale acestora; nu va prejudicia moralitatea publică prin modul de utilizare;· nu va încălca vreun drept de proprietate intelectuală sau vreun alt drept de proprietate; nu va încărca texte ce conţin viruşi, aşa numitul Cal Troian, sau vreun alt program care ar putea afecta datele; nu va transmite, stoca sau încărca hyperlinkuri sau texte la care utilizatorul nu are dreptul, în special în cazurile în care aceste hyperlinkuri sua texte contravin obligaţiilor de confidenţialitate sau sunt ilegale; sau· nu va distribui e-mail-uri publicitare sau nesolicitate (aşa-numitele „spam“-uri) sau false avertismente de viruşi, de erorisau alte materiale similare, şi nu va solicita participarea la vreo loterie, sistem snowball, lanţuri de scrisori, jocuri tip piramidă sau alte activităţi similare.
6.2 GKH Medical SRL poate anula oricând accesul la site, în special în cazul în care utilizatorul încalcă vreo obligaţie din Termenii de utilizare.

7. Hyperlink-uri
Site-ul www.gkh-medical.ro poate conţine hyperlinkuri la paginile web ale terţilor. GKH Medical SRL nu poartă răspunderea pentru conţinutul paginilor respective şi nu face reprezentări şi nu va susţine aceste pagini web sau conţinuturile acestora precum face cu ale sale, deoarece GKH Medical SRL nu controlează informaţiile de pe aceste pagini şi nici nu răspunde pentru conţinutul şi informaţiile de pe aceste pagini. Riscurile pentru utilizarea acestor pagini web vor fi transferate către utilizator.

8. Alte responsabilităţi, viruşi
Deşi GKH Medical SRL depune orice efort pentru a proteja site-ul GKH Medical SRL de viruşi, GKH Medical SRL nu poate garanta că acesta nu conţine viruşi. Pentru protecţia sa, utilizatorul va lua măsurile necesare pentru a asigura securitatea adecvată şi va utiliza un scanner de viruşi înainte de a descărca orice informaţii, software sau documentaţii.

9. Protecţia securităţii datelor
Pentru colectarea, utilizarea şi procesarea datelor identificabile personal, ale utilizatorului site-ului GKH Medical SRL, GKH Medical SRL va respecta legile aplicabile referitoare la protecţia securităţii datelor şi Politica de securitate a datelor de pe site-ul www.gkh-medical.ro, care este disponibilă ca hyperlink pe site-ul www.gkh-medical.ro.

10. Clauze suplimentare, instanţa competentă, legea aplicabilă
10.1 Orice clauză suplimentară trebuie efectuată în scris.
10.2 Instanţa competentă va fi cea de la sediul SC GKH Medical SRL.
10.3 Paginile individuale ale site-ului www.gkh-medical.ro sunt operate şi administrate de GKH Medical SRL . Paginile respectă legea aplicabilă din ţara unde compania responsabilă îşi are reşedinţa comercială. GKH Medical SRL nu garantează că aceste informaţii, software şi/sau documentaţii de pe site-ul www.gkh-medical.ro sunt decvate sau disponibile pentru a fi vizionate sau descărcate în locaţii din afara ţării. Dacă utilizatorii accesează site-ul www.gkh-medical.ro din afara ţării respective, ei sunt exclusiv responsabili pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile. Este interzis accesul la informaţiile, software-ul şi/sau documentaţiile de pe site-ul www.gkh-medical.ro din ţările în care acest conţinut este ilegal. În acest caz şi în cazul în care utilizatorul doreşte să facă afaceri cu GKH Medical SRL, utilizatorul trebuie să contacteze reprezentantul GKH Medical SRL.
10.4 Aceşti Termeni de utilizare vor fi guvernaţi de – şi toate litigiile referitoare sau care au legătură cu aceşti Termeni de utilizare vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile legislaţiei României.