Calificarea tehnicienilor noștri de service


Angajații noștri sunt instruiți cu privire la regulile tehnice ale TRGS, TRBA , precum și ale Directivei privind substanțele periculoase și substanțele biologice și a Legii tehnologiei genetice.

Toate lucrările de întreținere, verificare și service referitoare la echipamente sunt executate de către personal instruit, calificat în sensul TRBS 1203, VDI 4068, DIN 31051 (vă transmitem la cerere certificatele pentru angajații noștri).

Acordăm întotdeauna atenție ca personalul nostru să aibă calificările necesare:

  • TRBS 1203
  • VDI 4068
  • DIN 31051