Dezinfectare validată aerosoli cu peroxid de hidrogen:


  • Mese de lucru de siguranță microbiologice
  • Ventilații/Hote laborator
  • Incubatoare
  • Instalații și canale de ventilare și climatizare
  • Încăperi și camere aseptice (fără germeni)
  • Diverse obiecte în carcasă etanșă la gaze

Validare curățenie

Elaborarea unor proceduri adecvate de curățare și agenți de curățare, precum și metodele lor de testare, valorile limită și protocoalele pentru zona de validat și echipamentul existent în aceasta.