Întreținere/Service pentru echipamente


Verificarea meselor de lucru de siguranță microbiologice conform:

 • DIN 12469 resp. DIN 12950 Partea 10
 • Test Disc-Ki conform DIN EN 12469 Partea C

Verificarea meselor de lucru citostatice conform:

 • DIN 12469
 • Test Disc-Ki conform DIN 12980

Verificarea izolatorilor conform:

 • DIN 12980
 • DIN EN ISO 14644-3

Verificarea și întreținerea ventilațiilor/ hotelor de laborator conform:

 • DIN 12924 Partea 1 Dotări laborator; Ventilații/hote
 • Directiva privind siguranța de funcționare (BetrSichV)
 • TRGS 526 Laboratoare, Secțiunea 7.3
 • BGR 120 Laboratoare, Secțiunea 7.3
 • BGI/GUV I 850-0 Lucrul în siguranță în laboratoare – Principii de bază și instrucțiuni ajutătoare, Secțiunea 6.3 și 7.3
 • BGI 850-2, T032 Ventilații de laborator: Tip de construcție și funcționarea în siguranță
 • DIN EN 14175 1-6 Ventilații/Hote

Verificarea și întreținerea dulapurilor de siguranță conform:

 • DIN EN 14470 Partea 1 și 2
 • Directiva privind locul de muncă (ArbStättV) §4 Abs. 3
 • Reguli tehnice TRbF 20 – Depozite
 • TRGS 510,526 (4.9), 800 (3.3)
 • Directiva privind substanțele periculoase (GefStoffV)
 • Directiva privind siguranța de funcționare (BetrSichV) §3, §10, §11 din BetrSichV

 

Verificare/Întreținere/Service pentru instalații de ventilare și climatizare


Vizionare/Planificare/Execuție/Evaluare

 • Inspecție de igienă conform VDI 6022
 • Curățarea și dezinfectarea componentelor instalației
 • Schimbarea filtrelor instalației
 • Verificarea și întreținerea clapelor de protecție împotriva incendiilor

Verificarea la recepție (IBN) precum și întreținerea curentă a instalațiilor de ventilare și climatizare se execută în colaborare cu experți autorizați.