Angajamentul GKH Medical SRL referitor la Politica de securitate a datelor
Protejarea siguranţei şi securităţii datelor dvs. personale este importantă pentru GKH Medical SRL; prin urmare, activitatile desfasurate de societatea GKH Medical SRL sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei datelor şi la securitatea acestora.
Accesând această pagină, toţi utilizatorii sunt de acord să respecte Termenii de utilizare şi legislaţia în vigoare. Sperăm că politica prezentată mai jos vă va fi de ajutor pentru a înţelege ce fel de date pot fi colectate de GKH Medical SRL, cum sunt acestea protejate si utilizate şi cum pot fi dezvăluite.

Date personale
În paginile noastre de internet, GKH Medical SRL nu va colecta nici un fel de date personale în legătură cu dvs., dacă nu doriţi să ni le furnizaţi, sau dacă nu vă daţi acordul sau dacă nu este altfel permis prin lege sau alte reglementări de protecţie a datelor dvs. personale.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC GKH Medical SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Oasului, nr.10, ap.1/3, având J12/2175/2016 și CUI 36158630, reprezentată prin domnul Cocos Nicolae Viorel, in calitate de administrator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate exclusiv altor companii din același grup cu operatorul.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC GKH Medical SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Oasului, nr.10, ap.1/3, în atentia domnului Cocos Nicolae Viorel-administrator.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state, cu exceptia Germaniei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Scopul utilizării
În cazul în care ne veţi furniza datele dvs. personale, le vom utiliza în general pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a procesa comenzile si intrebarile dvs. sau pentru a vă intermedia accesul la informaţii specifice sau oferte.
De asemenea, pentru a susţine relaţia comercială cu dvs. putem salva şi procesa datele personale, pentru a îmbunătăţi şi serviciile si produsele noastre, exestand posibilitatea
de a vă contacta în legătură cu o ofertă GKH Medical SRL . Dacă alegeţi ca datele dvs. personale să nu fie utilizate pentru a susţine relaţia noastră comercială , noi vom respecta opţiunea dvs. Nu vindem şi nici nu comercializăm în vreun alt fel datele dvs. personale către terţi.

Domeniu de utilizare
GKH Medical SRL va colecta, utiliza sau dezvălui datele personale furnizate de dvs. online numai pentru scopurile indicate, cu excepţia cazului în care comunicarea datelor:

  • se referă la utilizarea datelor personale pentru orice scop adiţional care se referă direct la scopul original pentru care datele personale au fost colectate,
  • este necesară pentru a pregăti, negocia sau derula un contract cu dvs.,
  • este solicitată prin lege sau de autorităţile guvernamentale sau juridice competente,
  • este necesară pentru a stabili sau pentru a apăra un drept legal,
  • este necesară pentru a preveni frauda sau alte activităţi ilegale, precum atacuri intenţionate asupra sistemelor GKH Medical SRL de tehnologie a informaţiei.

Date de comunicare sau utilizare
Prin utilizarea serviciilor de telecomunicaţii pentru a accesa pagina noastră de internet, datele dvs. de comunicare sau datele de utilizare sunt generate tehnic şi se pot relaţiona inteligibil la datele personale. În măsura în care există vreo necesitate de compilare, vor fi efectuate colectarea, procesarea şi utilizarea datelor dvs. de comunicare sau de utilizare în conformitate cu cadrul legal aplicabil referitor la protecţia datelor personale.

Date non-personale colectate automat
Când accesaţi paginile noastre de internet, putem colecta automat (nu prin înregistrare) date non-personale (de ex. Tipul de browser internet şi sistemul de operare utilizat, numele domeniului paginii Web de pe care aţi venit, numărul de vizite, durata medie petrecută pe site, paginile vizionate). Noi putem utiliza aceste date pentru a îmbunătăţi performanţa sau conţinutul.

„Cookies“ – Informaţii stocate automat în calculatorul dvs.
Atunci când vizionaţi una din paginile noastre de internet, noi putem stoca unele date pe calculatorul dvs. sub forma unei „cookie“ pentru a recunoaşte automat calculatorul dvs. la următoarea vizită. Aceste Cookies ne pot fi de ajutor în multe feluri, de exemplu prin faptul că ne permit să identificăm o pagină de web pentru a veni mai bine în întâmpinarea intereselor dvs. sau pentru a stoca va parola pentru a nu mai pierde timp cu reînregistrarea de fiecare dată. Dacă nu doriţi să primiţi cookies, vă rugăm să configuraţi browser-ul de internet astfel încât să ştergeţi tot ce înseamnă cookies de pe unitatea centrală a calculatorului, să le blocaţi sau să primiţi un avertisment înainte ca o cookie să fie salvată.

Securitate
Pentru a proteja datele dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare şi de accesul unor persoane neautorizate, GKH Medical SRL utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice.

Linkuri către alte pagini web
Paginile web ale GKH Medical SRL conţin linkuri către alte pagini web. GKH Medical SRL nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conţinutul altor pagini web.

Întrebări şi comentarii
GKH Medical SRL va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea şi datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la GKH Medical SRL, vă rugăm să daţi clic pe „Contact“.